Franchisenemerworden.nu | Powered by Franchise Connect

Franchisewet: dit is belangrijk voor startende franchisenemers

Net als in veel andere landen, zal er binnen aanzienlijke tijd een franchisewet van kracht worden in Nederland. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met het voorstel.

Het wetsvoorstel gaat in grote lijnen, om een viertal onderwerpen:

 1. De precontractuele uitwisseling van informatie.
 2. De tussentijdse wijziging van de franchiseovereenkomst.
 3. Het overleg tussen partijen.
 4. Beëindiging van de franchiseovereenkomst.

Hoewel alle bepalingen in deze wet van toepassing zijn op jouw toekomstige samenwerking met een franchisegever, richten wij ons in dit artikel op het eerste onderwerp; ‘De precontractuele uitwisseling van informatie’. Zowel jij als startende franchisenemer als de franchisegever hebben de een onderzoeksplicht om (bewust of onbewust) misleiding en dwaling te voorkomen. 

Een goede voorbereiding 

Om een succesvolle samenwerking te realiseren, is een goede voorbereiding nodig. Het concept van het wetsvoorstel schrijft voor dat de franchisegever (voor zover relevant en beschikbaar) de volgende informatie moet verstrekken:

 1. De franchiseovereenkomst (inclusief bijlagen).
 2. Totaaloverzicht van alle te betalen kosten en fees inclusief toelichting.
 3. Overzicht van de investeringen die de nieuwe franchisenemer minimaal moet gaan doen.
 4. Financiële informatie over de beoogde locatie van de nieuwe franchisenemer of een benchmark van andere locaties.
 5. Informatie over de onderlinge communicatie (hoe, waar en hoe vaak).
 6. Contactgegevens van de franchiseraad.
 7. Financiële situatie van de franchisegever (bijvoorbeeld de solvabiliteit en rentabiliteit).

4 weken bedenktijd

In de conceptwet is ook opgenomen dat de franchisegever minimaal 4 weken voor het tekenen van de franchiseovereenkomst alle documenten en informatie aan de startende franchisenemer heeft overgedragen. In die periode mogen er geen wijzigingen meer plaatsvinden. Zijn jij en de franchisegever het eens over de voorwaarden, dan kan er na 4 weken (en niet eerder!) getekend worden. 

Eigen verantwoordelijkheid (plicht)

Net als ieder persoon of ondernemer, schrijft het Nederlandse Recht voor dat je ook een eigen verantwoordelijkheid hebt. Neem dus niet alles zo maar als waarheid aan en ben zelf ook kritisch. Stel de franchisegever zo veel mogelijk vragen en doe jouw eigen onderzoek naar de haalbaarheid van jouw franchiseonderneming. Onze franchise consultants en recruiters helpen je graag bij jouw voorbereiding. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Meer weten of begeleiding nodig?

Klik hier en vul je contactgegevens in!

Sinds 2011 houdt Ferdinand zich bezig met het adviseren van franchiseorganisaties op het vlak van franchiserecruitment en bemiddeling tussen franchisenemers en -gevers. Naast succesvolle bemiddelingen in vrijwel alle sectoren en verschillende franchisevormen (single-, multi- en masterfranchise), spreekt Ferdinand regelmatig op franchisebijeenkomsten en schrijft hij relevante content voor zowel franchisegevers als franchisenemers.