Franchisenemerworden.nu | Powered by Franchise Connect

Fictief dienstverband bij franchise?

Het komt met enige regelmaat voor: een franchisegever sluit een overeenkomst met een franchisenemer en pas jaren later blijkt dat deze ‘franchiserelatie’ door de belastingdienst, UWV of de rechtbank wordt aangemerkt als zijnde een ‘fictieve dienstbetrekking’. De franchisenemer wordt g
Lees meer →

Franchise-poldermodel?

Een zichzelf respecterende franchisegever vindt het belangrijk dat zijn franchisenemers ‘gehoord’ worden en mee kunnen praten over het te voeren (franchise)beleid. Om dit in goede banen te leiden, wordt een overlegstructuur ingericht met een franchiseraad of franchisecommi
Lees meer →

De franchise voorovereenkomst

Ben je geïnteresseerd in een franchiseformule? Dan doe je er verstandig aan om eerst zoveel mogelijk informatie over de franchiseformule te verzamelen en dan een weloverwogen keuze te maken. Juridisch gezien heb je als franchisenemer ook de plicht om vooraf actief informatie te verzam
Lees meer →

Franchise: niet voor academici?

Voor veel academici en zeker pas afgestudeerde academici, is franchising een heel goede optie om in het zelfstandig ondernemerschap te groeien. Maar er heerst vaak een hardnekkig misverstand. Academici hebben veelal het idee, of wellicht het vooroordeel, dat ze alleen kunnen leren man
Lees meer →

Een franchiseformule starten

Franchiseformule starten
Franchise is een commercieel samenwerkingsverband dat steeds meer voeten in de aarde begint te krijgen binnen de Nederlandse grenzen. De kengetallen voor de verschillende branches die franchise gebruiken liegen er niet om. Zo stonden er anno 2014 bijna 750 formules geregistreerd die g
Lees meer →

Franchise Connect en BilancioBudget: 7 nieuwe ondernemers in korte tijd!

BilancioBudget is een franchiseformule die ondernemers in de gelegenheid stelt om hun eigen bedrijf in beschermingsbewind en budgetbeheer succesvol en winstgevend te exploiteren. Franchisenemer zijn bij BilancioBudget betekent dat je terug kunt vallen op een “total business conc
Lees meer →